Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
105535

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Ngày 15/07/2021 11:01:24

Triển khai Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 7/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện Công văn số 2768/UBND-VHTT, ngày 13/7/2021 của UBND thị xã Nghi Sơn về việc triển khai V/v triển khai Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội theo quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 07/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Nhằm tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội, xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.
UBND phường Hải Bình đăng tải toàn bộ nội dung Quyết định để cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn được biết, thực hiện./
QD-874-ngay-17.6.2021-ban-hanh-bo-quy-tac-ung-xu-tren-mang-xa-hoi.PDF

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Đăng lúc: 15/07/2021 11:01:24 (GMT+7)

Triển khai Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 7/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện Công văn số 2768/UBND-VHTT, ngày 13/7/2021 của UBND thị xã Nghi Sơn về việc triển khai V/v triển khai Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội theo quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 07/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Nhằm tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội, xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.
UBND phường Hải Bình đăng tải toàn bộ nội dung Quyết định để cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn được biết, thực hiện./
QD-874-ngay-17.6.2021-ban-hanh-bo-quy-tac-ung-xu-tren-mang-xa-hoi.PDF

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC