Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
105535

Thông báo về việc triển khai năm học 2021-2022

Ngày 12/09/2021 09:53:57

Ngày 12/9/2021, UBND thị xã Nghi Sơn ban hành công văn số 3725 /UBND- GDĐT về việc triển khai năm học và tổ chức các hoạt động giáo dục tập trung tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã Nghi sơn

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương: Dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã đã được kiểm soát tốt, trong 10 ngày gần đây không có thêm F0 trong cộng đồng, không phát sinh các ổ dịch mới; các hoạt động kinh tế, xã hội cơ bản diễn biến bình thường; đại đa số các trường hợp CBQL, giáo viên, nhân viên, và học sinh thuộc đối tượng F1, F2, F3 đã hết thời gian cách ly y tế và theo dõi sức khỏe theo quy định.

Toàn thể CBQL, giáo viên, nhân viên sẽ được tổ chức tets nhanh kháng nguyên Covid-19 trong ngày 12/9/2021 và được tiêm vacxin trong thời gian sớm nhất có thể.

Để đảm bảo kế hoạch thực hiện chương trình và nhiệm vụ giáo dục năm học 2021-2022 trong điều kiện bình thường mới, UBND thị xã Nghi Sơn thông báo về việc triển khai năm học và tổ chức các hoạt động giáo dục tập trung tại các cơ sở giáo dục từ cấp tiểu học trở lên trên địa bàn thị xã Nghi sơn. Cụ thể như sau:

1. Thứ 2, ngày 13/9/2021, các trường Tiểu học, THCS, TH&THCS trên địa bàn thị xã triển khai và tổ chức các hoạt động giáo dục tại trường theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Thanh Hóa tại Công văn số 2302/SGDĐT-VP ngày

26/8/2021, áp dụng đối với phương án dạy học trong điều kiện bình thường mới.

2. Đối với trường Tiểu học và trường THCS trên địa bàn phường Hải Lĩnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/2020/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục dừng việc triển khai và tổ chức các hoạt động giáo dục tại trường cho đến khi có thông báo mới.

3. Trường Tiểu học Thanh Sơn tạm dừng triển khai và tổ chức các hoạt động giáo dục tại trường thêm 01 tuần do có nhiều giáo viên chưa hết thời gian cách ly và theo dõi sức khỏe theo yêu cầu phòng chống dịch.

4. Các trường THPT, THCS&THPT Nghi Sơn căn cứ hướng dẫn của sở GD&ĐT Thanh Hóa và tình hình thực tế đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên, học sinh của từng trường để quyết định hình thức tổ chức dạy học phù hợp, đúng quy định.

5. Giao Phòng GD&ĐT thị xã hướng dẫn cụ thể việc triển khai và tổ chức các hoạt động giáo dục tại các trường học trên địa bàn thị xã theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT và phù hợp tình hình thực tế của địa phương, của các cơ sở giáo dục trên địa bàn; báo cáo UBND thị xã theo quy định.

6. UBND các xã, phường; BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 các cấp quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện tốt nhất, đảm bảo để các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức các hoạt động giáo dục an toàn trong điều kiện bình thường mới.

Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn yêu cầu Phòng GD&ĐT, UBND các xã, phường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nguồn: Ban chỉ đạo phòng chống dịc phường Hải Bình

Thông báo về việc triển khai năm học 2021-2022

Đăng lúc: 12/09/2021 09:53:57 (GMT+7)

Ngày 12/9/2021, UBND thị xã Nghi Sơn ban hành công văn số 3725 /UBND- GDĐT về việc triển khai năm học và tổ chức các hoạt động giáo dục tập trung tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã Nghi sơn

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương: Dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã đã được kiểm soát tốt, trong 10 ngày gần đây không có thêm F0 trong cộng đồng, không phát sinh các ổ dịch mới; các hoạt động kinh tế, xã hội cơ bản diễn biến bình thường; đại đa số các trường hợp CBQL, giáo viên, nhân viên, và học sinh thuộc đối tượng F1, F2, F3 đã hết thời gian cách ly y tế và theo dõi sức khỏe theo quy định.

Toàn thể CBQL, giáo viên, nhân viên sẽ được tổ chức tets nhanh kháng nguyên Covid-19 trong ngày 12/9/2021 và được tiêm vacxin trong thời gian sớm nhất có thể.

Để đảm bảo kế hoạch thực hiện chương trình và nhiệm vụ giáo dục năm học 2021-2022 trong điều kiện bình thường mới, UBND thị xã Nghi Sơn thông báo về việc triển khai năm học và tổ chức các hoạt động giáo dục tập trung tại các cơ sở giáo dục từ cấp tiểu học trở lên trên địa bàn thị xã Nghi sơn. Cụ thể như sau:

1. Thứ 2, ngày 13/9/2021, các trường Tiểu học, THCS, TH&THCS trên địa bàn thị xã triển khai và tổ chức các hoạt động giáo dục tại trường theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Thanh Hóa tại Công văn số 2302/SGDĐT-VP ngày

26/8/2021, áp dụng đối với phương án dạy học trong điều kiện bình thường mới.

2. Đối với trường Tiểu học và trường THCS trên địa bàn phường Hải Lĩnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/2020/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục dừng việc triển khai và tổ chức các hoạt động giáo dục tại trường cho đến khi có thông báo mới.

3. Trường Tiểu học Thanh Sơn tạm dừng triển khai và tổ chức các hoạt động giáo dục tại trường thêm 01 tuần do có nhiều giáo viên chưa hết thời gian cách ly và theo dõi sức khỏe theo yêu cầu phòng chống dịch.

4. Các trường THPT, THCS&THPT Nghi Sơn căn cứ hướng dẫn của sở GD&ĐT Thanh Hóa và tình hình thực tế đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên, học sinh của từng trường để quyết định hình thức tổ chức dạy học phù hợp, đúng quy định.

5. Giao Phòng GD&ĐT thị xã hướng dẫn cụ thể việc triển khai và tổ chức các hoạt động giáo dục tại các trường học trên địa bàn thị xã theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT và phù hợp tình hình thực tế của địa phương, của các cơ sở giáo dục trên địa bàn; báo cáo UBND thị xã theo quy định.

6. UBND các xã, phường; BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 các cấp quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện tốt nhất, đảm bảo để các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức các hoạt động giáo dục an toàn trong điều kiện bình thường mới.

Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn yêu cầu Phòng GD&ĐT, UBND các xã, phường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nguồn: Ban chỉ đạo phòng chống dịc phường Hải Bình

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC