Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
105535

Danh sách BCH Đoàn TNCSHCM phường Hải Bình

Ngày 28/07/2021 13:50:02

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Hưng

Bí thư Đoàn phường

2

Hồ Đức Quân

P. Bí thư Đoàn phường

3

Phạm Văn Quý

Bí thư CĐ Liên Đình

4

Nguyễn Văn Đức

Bí thư CĐ Liên Hưng

5

Nguyễn Thị Thu

Bí thư CĐ Liên Thịnh

6

Phan Xuân Hưng

Bí thư CĐ Nam Hải

7

Lê Trọng Vui

Bí thư CĐ Tiền Phong

8

Nguyễn Đình Lâm

UVBCH, Q. BT Tân Hải

9

Cao Khả Sơn

Bí thư CĐ Tân Vinh

10

Nguyễn Văn Bình

Bí thư CĐ Đoan Hùng

11

Trương Thị Hiền

Bí thư CĐ Mầm Non

12

Nguyễn Thị Quyên

UV BCH Đoàn phường

13

Đỗ Lan Anh

Bí thư CĐ Trường THCS

14

Nguyễn Văn Nội

UV BCH Đoàn phường

15

Nguyễn Thị Lành

Bí thư CĐ Tiểu học

Danh sách BCH Đoàn TNCSHCM phường Hải Bình

Đăng lúc: 28/07/2021 13:50:02 (GMT+7)

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Hưng

Bí thư Đoàn phường

2

Hồ Đức Quân

P. Bí thư Đoàn phường

3

Phạm Văn Quý

Bí thư CĐ Liên Đình

4

Nguyễn Văn Đức

Bí thư CĐ Liên Hưng

5

Nguyễn Thị Thu

Bí thư CĐ Liên Thịnh

6

Phan Xuân Hưng

Bí thư CĐ Nam Hải

7

Lê Trọng Vui

Bí thư CĐ Tiền Phong

8

Nguyễn Đình Lâm

UVBCH, Q. BT Tân Hải

9

Cao Khả Sơn

Bí thư CĐ Tân Vinh

10

Nguyễn Văn Bình

Bí thư CĐ Đoan Hùng

11

Trương Thị Hiền

Bí thư CĐ Mầm Non

12

Nguyễn Thị Quyên

UV BCH Đoàn phường

13

Đỗ Lan Anh

Bí thư CĐ Trường THCS

14

Nguyễn Văn Nội

UV BCH Đoàn phường

15

Nguyễn Thị Lành

Bí thư CĐ Tiểu học

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC