Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
105535

Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Nghi Sơn triển khai cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất lãi suất 0% theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 30/07/2021 16:52:48

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh, đời sống nhân dân, người lao động và doanh nghiệp. Ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ngày 07/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất sẽ do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đảm nhận.

a3a6759d5e49f57dz2634057012549_e34c2e1bf6d13a89fe3911e8a97c27b6.jpg

Trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Nghi Sơn.

Để cụ thể hóa các nội dung thực hiện đối với nhiệm vụ của NHCSXH, ngày 08/7/2021 Tổng Giám đốc NHCSXH đã ban hành hướng dẫnsố 6199/HD-NHCS hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; với tinh thần triển khai chính sách cho vay nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện và hiệu quả, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội ( NHCSXH) thị xã Nghi Sơn xem đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới, qua đó đẩy mạnh công khai chính sách đến các điểm giao dịch xã, “mỗi cán bộ là một tuyên truyền viên”, tuyên truyền chính sách đến toàn thể doanh nghiệp, người dân trên địa bàn thị xã, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội nói chung, cũng như hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động nói riêng, đảm bảo chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần khắc phục hậu quả đại dịch Covid -19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

1. Điều kiện vay vốn:

1.1 Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc

a) Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

b) Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

1.2. Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh

a) Đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022

- Phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

- Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

b) Đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất, kinh doanh

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

- Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

2. Mục đích sử dụng vốn vay:

Vốn vay được khách hàng sử dụng để trả lương cho người lao động ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh theo chính sách hỗ trợ của Chính phủ quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP.

3. Mức cho vay, lãi suất và thời hạn cho vay:

3.1. Mức cho vay: Khách hàng được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất với thời gian tối đa 03 tháng/người lao động. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP (Mức lương tối thiểu vùng hiện nay tại thị xã Nghi Sơn, vùng 3 là 3.430.000 đồng/người/tháng

3.2. Lãi suất cho vay: 0%/năm. Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm.

3.3. Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận dưới 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.

3.4. Khách hàng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

3.5. NHCSXH cho vay trực tiếp đến khách hàng.

4. Quy trình cho vay:

- Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn, NHCSXH thực hiện phê duyệt cho vay và thông báo cho khách hàng. Trường hợp không đủ điều kiện cho vay thì thông báo bằng văn bản đến khách hàng, nêu lý do từ chối.

- NHCSXH cùng khách hàng ký Hợp đồng tín dụng/Phụ lục hợp đồng tín dụng

5. Tổ chức giải ngân:

- NHCSXH giải ngân cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng.

- Thực hiện giải ngân cho khách hàng trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo vốn.

- Trường hợp đề nghị vay vốn để trả lương cho người lao động đối với các tháng 5,6,7/2021, khách hàng lập hồ sơ vay vốn từng tháng và được NHCSXH giải ngân một lần.

- Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 05/4/2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được NHNN cho vay tái cấp vốn.

HỒSƠ VAY VỐN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

1.Khách hàng tự kê khai, lập danh sách, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với số lao động ngừng việc, số lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và các thông tin, hồ sơ, tài liệu cung cấp cho NHCSXH nơi cho vay

2.Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc

2.1 Hồ sơ vay vốn lần đầu gồm:a)Giấy đề nghị vay vốn;b)Danh sách người lao động đang tham gia BHXH;c)Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động;d)Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có);đ)Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người sử dụng lao động với người lao động.

2.2. Hồ sơ vay vốn các lần tiếp theo gồm:Các hồ sơ nêu tại tiết a, b, đ điểm 2.1 nêu trên; bổ sung hồ sơ tại tiết c, d điểm 2.1 nêu trên nếu có thay đổi so với hồ sơ vay vốn lần đầu.

3.Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh

3.1 Hồ sơ vay vốn lần đầu gồm:a)Giấy đề nghị vay vốn;b)Danh sách người lao động đang tham gia BHXH;c)Phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh;d)Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động;đ)Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có);e)Bản sao văn bản về việc người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch (đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động);g)Bản sao thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 (đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

3.2 Hồ sơ vay vốn các lần tiếp theo gồm:

Các hồ sơ nêu tại tiết a, b điểm 3.1 nêu trên; bổ sung hồ sơ nêu tại tiết c, d, đ, e điểm 3.1 nêu trên nếu có thay đổi so với hồ sơ vay vốn lần đầu

4. Thời gian nhận hồ sơ đề nghị vay vốn của khách hàng chậm nhất đến ngày 25/3/2022.

Nguồn:Nguyễn Toàn

Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Nghi Sơn triển khai cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất lãi suất 0% theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ

Đăng lúc: 30/07/2021 16:52:48 (GMT+7)

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh, đời sống nhân dân, người lao động và doanh nghiệp. Ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ngày 07/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất sẽ do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đảm nhận.

a3a6759d5e49f57dz2634057012549_e34c2e1bf6d13a89fe3911e8a97c27b6.jpg

Trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Nghi Sơn.

Để cụ thể hóa các nội dung thực hiện đối với nhiệm vụ của NHCSXH, ngày 08/7/2021 Tổng Giám đốc NHCSXH đã ban hành hướng dẫnsố 6199/HD-NHCS hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; với tinh thần triển khai chính sách cho vay nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện và hiệu quả, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội ( NHCSXH) thị xã Nghi Sơn xem đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới, qua đó đẩy mạnh công khai chính sách đến các điểm giao dịch xã, “mỗi cán bộ là một tuyên truyền viên”, tuyên truyền chính sách đến toàn thể doanh nghiệp, người dân trên địa bàn thị xã, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội nói chung, cũng như hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động nói riêng, đảm bảo chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần khắc phục hậu quả đại dịch Covid -19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

1. Điều kiện vay vốn:

1.1 Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc

a) Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

b) Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

1.2. Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh

a) Đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022

- Phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

- Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

b) Đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất, kinh doanh

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

- Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

2. Mục đích sử dụng vốn vay:

Vốn vay được khách hàng sử dụng để trả lương cho người lao động ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh theo chính sách hỗ trợ của Chính phủ quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP.

3. Mức cho vay, lãi suất và thời hạn cho vay:

3.1. Mức cho vay: Khách hàng được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất với thời gian tối đa 03 tháng/người lao động. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP (Mức lương tối thiểu vùng hiện nay tại thị xã Nghi Sơn, vùng 3 là 3.430.000 đồng/người/tháng

3.2. Lãi suất cho vay: 0%/năm. Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm.

3.3. Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận dưới 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.

3.4. Khách hàng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

3.5. NHCSXH cho vay trực tiếp đến khách hàng.

4. Quy trình cho vay:

- Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn, NHCSXH thực hiện phê duyệt cho vay và thông báo cho khách hàng. Trường hợp không đủ điều kiện cho vay thì thông báo bằng văn bản đến khách hàng, nêu lý do từ chối.

- NHCSXH cùng khách hàng ký Hợp đồng tín dụng/Phụ lục hợp đồng tín dụng

5. Tổ chức giải ngân:

- NHCSXH giải ngân cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng.

- Thực hiện giải ngân cho khách hàng trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo vốn.

- Trường hợp đề nghị vay vốn để trả lương cho người lao động đối với các tháng 5,6,7/2021, khách hàng lập hồ sơ vay vốn từng tháng và được NHCSXH giải ngân một lần.

- Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 05/4/2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được NHNN cho vay tái cấp vốn.

HỒSƠ VAY VỐN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

1.Khách hàng tự kê khai, lập danh sách, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với số lao động ngừng việc, số lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và các thông tin, hồ sơ, tài liệu cung cấp cho NHCSXH nơi cho vay

2.Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc

2.1 Hồ sơ vay vốn lần đầu gồm:a)Giấy đề nghị vay vốn;b)Danh sách người lao động đang tham gia BHXH;c)Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động;d)Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có);đ)Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người sử dụng lao động với người lao động.

2.2. Hồ sơ vay vốn các lần tiếp theo gồm:Các hồ sơ nêu tại tiết a, b, đ điểm 2.1 nêu trên; bổ sung hồ sơ tại tiết c, d điểm 2.1 nêu trên nếu có thay đổi so với hồ sơ vay vốn lần đầu.

3.Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh

3.1 Hồ sơ vay vốn lần đầu gồm:a)Giấy đề nghị vay vốn;b)Danh sách người lao động đang tham gia BHXH;c)Phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh;d)Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động;đ)Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có);e)Bản sao văn bản về việc người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch (đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động);g)Bản sao thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 (đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

3.2 Hồ sơ vay vốn các lần tiếp theo gồm:

Các hồ sơ nêu tại tiết a, b điểm 3.1 nêu trên; bổ sung hồ sơ nêu tại tiết c, d, đ, e điểm 3.1 nêu trên nếu có thay đổi so với hồ sơ vay vốn lần đầu

4. Thời gian nhận hồ sơ đề nghị vay vốn của khách hàng chậm nhất đến ngày 25/3/2022.

Nguồn:Nguyễn Toàn

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC